Leden akkoord met realisatie padelbanen en aanschaf certificaten nog mogelijk

24 januari 2023


Op 23 januari 2023 heeft de extra Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden over de realisatie van twee padelbanen op ons Sportpark. 

Akkoord vanuit de leden

Een ruime meerderheid van de leden heeft ingestemd met het voorstel. Als bestuur zijn wij erg blij met het feit dat er een groot draagvlak is binnen de vereniging voor dit plan.

Vervolg
Om de padelbanen daadwerkelijk te realiseren zijn wij nu nog afhankelijk van twee belangrijke punten, namelijk:
  • Akkoord vanuit de gemeente (verlenen van een omgevingsvergunning).
  • Goedkeuring vanuit de Stichting Waarborgfonds (akkoord met de wijze waarop wij de padelbanen gaan financieren).
Het doel is om in juni 202de twee banen op te leveren.
 
Aanschaf certificaten nog mogelijk
De sluitingsdatum voor het inschrijven voor certificaten is verlengd tot 24 februari 2023.
Hoe meer certificaten er worden verstrekt hoe gunstiger dit namelijk voor de vereniging is.
De particuliere lening (tegen een hoger rente percentage) wordt dan lager.
Wil je ook één of meerdere certificaten aanschaffen? Schrijf je dan in via de onderstaande link. Voor meer informatie over de certificaten verwijzen wij graag naar de bijgevoegde prospectus.

Heb je vragen over de certificaten of heb je tips voor de realisatie van de padelbanen? Neem dan gerust contact op met ons via [email protected].

Prospectus ledencertificaat padelbanen LTV de Grensmeppers.pdf

Nieuwscategorieën