Missie LTV de Grensmeppers

Laagdrempelig faciliteiten bieden aan de inwoners van Stramproy en omgeving in elke leeftijdscategorie, om zowel recreatief als prestatief het hele jaar door tennis te kunnen spelen, met het clubhuis als sociale ontmoetingsplaats.

Dit willen we bereiken in een cultuur waarin:

  • Plezier en gezelligheid, saamhorigheid en sociale binding aanwezig zijn;
  • Leden zich met elkaar verbonden voelen en respectvol met elkaar omgaan;
  • Het dorpse karakter van de vereniging gehandhaafd blijft;
  • Jongeren zich ook thuis voelen en de gelegenheid krijgen te ‘groeien’, niet alleen als tennisser, maar zeker ook als mens;
  • Recreatief en meer prestatief tennis hand in hand gaan.