Informatie competitie

Vanwege de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus heeft de KNLTB besloten de Voorjaarscompetitie 2020 te verplaatsen naar het najaar. Deze unieke competitie noemen we: KNLTB Competitie 2020.

Of de KNLTB Competitie in het najaar definitief door kan gaan is afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende maanden en of de maatregelen het tegen die tijd toelaten zulke omvangrijke competities te spelen. De KNLTB volgt hierbij de maatregelen en adviezen van het kabinet en het RIVM.

 

Maatregelen KNLTB Competitie in anderhalvemetersamenleving

Verenigingen en de KNLTB hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het organiseren van de competitie in de anderhalvemetersamenleving. Om de druk op de parken te reguleren en zo te kunnen voldoen aan de anderhalvemeter-regel heeft de KNLTB voor de KNLTB Competitie alvast de volgende maatregelen getroffen:

1. Op tijd spelen tijdens alle avondcompetities

Om de spreiding van spelers in avondcompetities te vereenvoudigen, worden alle avondcompetities van de KNLTB Competitie 2020 op tijd gespeeld. Dit betekent dat er per partij één uur getennist wordt en de games worden doorgeteld. Na een uur stopt de partij (en wordt de rally niet afgespeeld). De verkregen stand in games op dat moment is de eindstand van de partij. Een gelijkspel behoort dus ook tot één van de mogelijkheden. Dit geldt niet voor de padelcompetitie.

2. Versoepelen regelgeving rondom wachten bij slechte weersomstandigheden

Om tegen te gaan dat bij slecht weer het clubhuis volstroomt en er niet voldaan kan worden aan de anderhalvemeter-regel, hebben wij voor de KNLTB Competitie 2020 besloten dat het niet verplicht is om bij slecht weer 2 uur (1 uur bij avondcompetities) te wachten. De VCL van de thuisspelende vereniging kan bij slecht weer, tennis- en padelwedstrijden van de KNLTB Competitie 2020 staken of afgelasten en verplaatsen naar uiterlijk de eerstvolgende inhaaldag.

De KNLTB houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten, zodat we daar op organisatorisch vlak tijdig op kunnen anticiperen, eventueel met aanvullende aangepaste maatregelen. Mocht dit nodig zijn, dan zullen we alle betrokkenen hier tijdig over informeren. Hoe dan ook, het belooft een uniek competitieseizoen te worden!

Op deze pagina vind je alle belangrijke informatie voor de organisatie van de KNLTB Competitie 2020 op jouw vereniging.

 

Speeldata

De KNLTB Competitie start begin september en loopt tot en met eind oktober. Klik hier voor alle speeldata. De competitie telt in principe zeven speeldagen en wordt zo veel mogelijk gespeeld in poules van acht teams.

 

Competitiesoorten en klassenopbouw

Voor de verschuiving van de competitie geldt dat in het najaar dezelfde competitiesoorten en klassenopbouw worden aangeboden als bij de Voorjaarscompetitie. Hierdoor is de KNLTB Competitie 2020 voor alle spelers, ook de toptennissers in de speelsterkte 1-4, een aantrekkelijke competitie.

Spelers die zich hadden ingeschreven voor de Voorjaarscompetitie kunnen met hetzelfde team, aan dezelfde competitiesoort en in dezelfde competitie klasse spelen tijdens de KNLTB Competitie 2020. Daarnaast kunnen er nieuwe teams worden gevormd en aangemeld. Ook kunnen teams die niet kunnen of willen deelnemen besluiten om in het najaar niet mee te doen.

In het blok met Handige Downloads onderaan de pagina, vind je de overzichten van het competitieaanbod per provincie.

 

Geen promotie of degradatie

Tijdens de KNLTB Competitie 2020 zal niet worden gespeeld om promotie of degradatie. Op die manier verliezen de teams, die in het najaar niet kunnen of willen spelen, hun teamrechten niet voor het voorjaar van 2021. Alle teamrechten van de Voorjaarscompetitie 2020 blijven dus geldig voor de inschrijving van volgend jaar. Ook wordt er tijdens de KNLTB Competitie 2020 niet gespeeld om promotie of degradatie voor het najaar van 2021.

 

Inschrijven van teams

De indeling van teams zoals die gedaan is voor het voorjaar wordt door de KNLTB niet één-op-één overgenomen in het najaar. De inschrijving voor de KNLTB Competitie wordt opnieuw opengezet, waardoor ook nieuwe teams kunnen worden gevormd en aangemeld. Dat betekent dat je als Verenigingscompetitieleider van 15 juni tot en met 1 juli de junioren en seniorenteams kan inschrijven voor de KNLTB Competitie 2020. Gebruik voor het inschrijven van de 8&9 Tennis en de junioren teams deze richtlijnen.

 

Indeling klassen op basis van ploeggemiddelde

Op het inschrijfformulier op MijnKNLTB worden alle teams weergegeven in dezelfde competitiesoort en klasse zoals ze voor de Voorjaarscompetitie zijn aangemeld. De Verenigingscompetitieleider moet dan voor ieder team dat wordt ingeschreven een eenmalige ploegopgave doen, zodat deze informatie ons kan helpen om een goede indeling te maken. Bij deze indeling wordt uitgegaan van de actuele rating van de spelers op het moment van inschrijving (in plaats van de speelsterktes). Klik hier voor een rekenvoorbeeld.

 

Voorwaarden inschrijving

Het inschrijfgeld voor deelname aan zowel de KNLTB Competitie 2020 als 8&9 Tennis bedraagt €38,62 per team. Teams van verenigingen die (nog) niet aan hun betalingsverplichtingen aan de KNLTB hebben voldaan, worden pas ingeschreven zodra aan deze betalingsverplichting is voldaan. (CR artikel 21 lid 4).

Indien een reeds ingeschreven ploeg zich na 1 juli 2020 terugtrekt, zijn wij helaas genoodzaakt een boete op te leggen van €115,-. Voor een terugtrekking van een reeds ingeschreven ploeg na publicatie van de indeling geldt een boete van €225,-.

 

Leeftijden

Voor sommige competitiesoorten (bijv. 11 t/m 14 jaar, 13 t/m 17 jaar, 17+, 35+, 50+) zijn leeftijdsgrenzen vastgesteld. Er worden in principe géén leeftijdsdispensaties verleend. Voor de Kia Tenniskids competitie en de Junioren competitie gelden uitzonderingen:

  • Bij Tenniskids Rood, Oranje en Groen mogen meerdere spelers worden opgesteld die één jaar te jong en/of te oud zijn.
  • In de Junioren competitie mag per speeldag maximaal 1 speler worden opgesteld die één jaar te jong en/of te oud is.
  • Daarnaast kan voor zowel de Kia Tenniskids competitie als de Junioren competitie via de VCL (in overleg met de trainer) leeftijdsdispensatie aangevraagd worden voor (heel) talentvolle kinderen of voor kinderen die nog niet toe zijn aan een stap omhoog.

Klik hiervoor alle informatie over de leeftijden voor 2020.

 

Banenschema

Op alle doordeweekse competitiedagen dient het minimum aantal van 1 1/3 baan per thuisspelend team beschikbaar te zijn. Op zaterdag en zondag gelden variabele begintijden tussen 9.00 en 16.30 uur.

Junioren 11 t/m 14 jaar en Tenniskids Groen spelen korte sets tot 4 games waardoor er voor deze partijen reglementair slechts drie kwartier gereserveerd hoeft te worden. Voor de overige competitiesoorten dien je voor elke partij anderhalf uur te reserveren. Hierdoor kunnen vanaf 2020 dus meer teams ingeschreven worden op zondag. MijnKNLTB houdt hier met de berekening naar het minimum aantal beschikbare banen rekening mee. Klik hier voor het banenschema met een rekenvoorbeeld.

 

Begintijden

Klik hier voor alle begintijden van de verschillende competitiesoorten binnen de KNLTB Competitie 2020.

 

Dispensatie aanvragen

Dispensatie voor twee keer spelen voor één vereniging en dispensatie voor het spelen voor twee verenigingen kan vanaf medio augustus worden aangevraagd nadat het wedstrijdprogramma van de KNLTB Competitie 2020 is gepubliceerd.

Nadat de indeling is gepubliceerd zullen we je verder informeren hoe je beide dispensaties kunt aanvragen. De voorwaarden voor dispensatie twee keer spelen vind je hier. Vanwege de versoepelde invallersregeling zal het voor veel spelers niet meer nodig zijn om dispensatie aan te vragen.